راکلندو
در حال بارگذاریقوانین فروش راکلندو

1.محصولی در راکلندو تایید میشود که به وسیله مدیر فروشگاه یا اعضای فروشگاه گردآوری یا ساخته شده باشد.

 

2.درصورت دیده شدن مغایرت توضیحات با محصول مورد نظر ، محصول تایید نمی شود.

 

3.مدیران فروشگاه می توانند در دوشنبه هر هفته برای درخواست تسویه حساب اقدام کنند.در راکلندو به ازای هر فروش محصول 80% مبلغ فروش به فروشگاه تعلق میگیرد و 20% باقیمانده به عنوان سهم مشارکت به راکلندو تعلق می گیرد.

 

4.در صورتی که در توضیحات محصول صادق نباشید باید پاسخ گو عوابق آن باشید.

 

5.فروشگاه هنگام درج محصول موظف است قیمت پیشنهادی خود را واقعی و با تحقیق وارد کند.راکلندو حق دارد قیمت محصول را تغییر بدهد.

 

6.رتبه هر فروشگاه نشان دهنده محبوبیت و اعتبار یک فروشگاه است.آخر هر روز الگوریتم رتبه بندی بروز رسانی میشود.

 

7.کلیه محتوا استفاده شده فروشندگان از قبیل تصاویر،متن های محصولات و... باید طبق "قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران" بوده و در صورت عدم رعایت این موارد ، مسئولیت هرگونه عوابق احتمالی بر عهده شخص فروشنده و دارنده فروشگاه محصول است.در صورتی مشاهده این موارد فروشگاه تعلیق میشود تا زمانی که مشکل رفع شود.

 

8.فروشگاه ها و فروشندگان موظفند پشتیبانی کلیه محصولات را برعهده  بگیرند.در صورتی که برخورد نامناسبی با مشتری مشاهده شد راکلندو به فروشگاه اخطار میدهد اگر مجددا تکرار شد.فروشگاه بسته خواهد شد و درخواست های تسویه حساب معلق خواهد شد.

 

9.هرگونه تبلیغ یا لینک دادن به سایت های دیگر در محتوای محصول موجب حذف آن محصول از طریق مدیران راکلندو شده و همینطور یک اخطار برای فروشگاه ثبت می شود.

 

10. در صورت پاسخگو نبودن شماره تماس فروشگاه در زمان پشتیانی فروشگاه به حالت تعلیق در می آید.

 

11.اگر در پروژه ایی یا ساخت محصولی با تیم یا شرکتی همکاری داشته اید، در صورتی میتوانید محصول را قرار دهید که اجازه همکاران را گرفته باشید.
در غیر این صورت فروشگاه شما بسته میشود و عواقب به عهده خودتان خواهد بود.

 

راکــ لندو    
سرزمینی برای ایده های نو
© 2018  Rocklando